Vad är viktigast i jul?

Vad är viktigast egentligen?