Byggnation påbörjad!

Färdigt till 27mars.
Välkommna in då, 50% halva dagen!